نوشته های دکوراتیه
Blog

برچسب مجسمه چویی

امیرعباس گلاب

ساخت تندیس چهره ی امیرعباس گلاب نیز ساخته شد... مفتخریم که توانستیم نظر چندی از طرفداران و هنردوستان عزیز کشورمان را جلب کنیم... ساخت تندیس امیر عباس 5 ر...

ادامه ی مطلب