برای شما همکار عزیز

دکوراتیه با هدف انتشار و گسترش هر چه بیشتر نگاهی نو، بر آن است تا به دیگر همکاران و هم اندیش های گرامی که در هرجای این سرزمین هستند، هر چند کوچک، کمک کند. 

از این رو فایل های سه بعدی طرح های مختلفی را که اجرا و پیاده سازی کرده، در این صفحه و به تدریج برای دانلود قرار می دهد. 

دانلود فایل 3D 

[woo3dviewer model_url="//decoratieh.com/wp-content/uploads/2018/07/Skull_Smoke.obj" material_url="" canvas_width="500" canvas_height="500" display_mode="3d_model" display_mode_mobile="3d_model" rendered_file_url="" model_color="#ffffff" background_color="#FFFFFF" model_transparency="opaque" model_shininess="plastic" show_grid="true" grid_color="#898989" show_ground="true" ground_color="#c1c1c1" show_shadow="true" show_mirror="true" auto_rotation="true" rotation_x="0" rotation_y="0" rotation_z="0" offset_z="0" light_source1="false" light_source2="true" light_source3="false" light_source4="false" light_source5="false" light_source6="true" light_source7="false" light_source8="false" light_source9="false" remember_camera_position="true" camera_position_x="26.190479278564435" camera_position_y="26.190479278564442" camera_position_z="26.19047927856445" camera_lookat_x="-0.5773502691896255" camera_lookat_y="-0.5773502691896258" camera_lookat_z="-0.5773502691896261" controls_target_x="0" controls_target_y="0" controls_target_z="0"]

سبد خرید

0

سبد خرید شما خالی است.

برای جستجو Enter بزنید و برای بستن Esc